Certifikace

Společnost ELMONT ES+KA s.r.o. zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

Systém managementu kvality je certifikován pro následující činnosti:

  • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
  • Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Základní principy systému managementu kvality společnosti jsou uvedeny v dokumentu Politika kvality

Certifikáty a osvědčení

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 (CZ a EN)
Osvědčení – systém managementu kvality, Osvědčení – metrologie