Reference

ELEKTRO S+K veřejná obchodní společnost – vybrané technologické celky a montážní akce prováděné v období let 1993 – 2005.

Výroba a montáž nízkonapěťových rozváděčů – Sokolovská uhelná a.s., divize Energetika:

Kotelna RM 121, RM 123, RM 124, RM 125
RM 221, RM 223, RM 224, RM 225
RM 321, RM 323, RM 324, RM 325
RM 421, RM 423, RM 424, RM 425
RM 521, RM 523, RM 524, RM 525
Strojovna RM 131, RM231, RM 331, RM 431, RM 531
RM 241, RM 341
Vlastní spotřeba R 1.5, R 2.5, R3.5, R 4.5, R 5.5
Ř.S. rozvoden R 1.4, R 2.4, R 3.4, R 4.4, R 5.4
Ř.S. distribučních rozvoden R 1.1, R 2.1, R 3.1
Čerpací stanice RU 540.1, R 540.3, R 540.4, R 540.5, R 540.7
R 530.2, R 530.3, R 520.1, R 520.3
Řídící skříně transformátorů vvn T 1, T 01, T 2, T 21, T 3, T 23, T 4, T 24

Zapojení a montáž ovládacích skříní vysokonapěťových rozvoden SIEMENS.

Bylo namontováno cca 600 ks skříní na území ČR a v zahraničí.

Kompletní dodávka vysokonapěťových rozvoden SIEMENS.

Rz 22 kV, SIEMENS 8DC11 SP Neratovice
Rz 6 kV, SIEMENS 8DH10 R 540.2, Sokolovská uhelná a.s.
Rz 10 kV, SIEMENS 8DH10 R 540.1, Sokolovská uhelná a.s.
Rz 22 kV, SIEMENS 8DC11 SP Kostomlaty
Rz 22 kV, SIEMENS NX Air SP Milín
Rz 22 kV, SIEMENS NX Air SP3 Kladno
Rz 22 kV, SIEMENS 8DC11 SCP Zlaté Moravce (Slovensko)
Rz 6 kV, SIEMENS 8DH10 Odsíření, Sokolovská uhelná a.s.
Rz 22 kV, SIEMENS NX Air SP1 Kladno
Rz 10 kV, SIEMENS 8BK20 R2.1, Sokolovská uhelná a.s.
Rz 6 kV, SIEMENS 8BK20/30 SCP Ružomberok (Slovensko)
Rz 6 kV, SIEMENS 8DH10 R 256.1, Sokolovská uhelná a.s.
Rz 10 kV, SIEMENS 8DH10 R 550.1, Sokolovská uhelná a.s.
Rz 22 kV, SIEMENS NX Plus C SP Stříbro
Rz 22 kV, SIEMENS NX Air M SP2 Kladno
Rz 22 kV, SIEMENS NX Air M SP Kosmonosy
Rz 35 kV, SIEMENS NX Plus SP Liberec – Doubí
Rz 35 kV, SIEMENS NX Plus SP Ústí nad Labem – Reigrova
Rz 35 kV, SIEMENS NX Plus Denso Liberec
Rz 10 kV, SIEMENS NX Plus C SP Martinov
Rz 22 kV, SIEMENS NX Plus C SP Kolín východ
Rz 10 kV, SIEMENS 8BK20 R 1.1, Sokolovská uhelná a.s.
Rz 22 kV, SIEMENS NX Plus C SP TPCA Ovčáry
Rz 22 kV, SIEMENS NX Air M SP Dobříš
Rz 10 kV, SIEMENS NX Plus C Astana (Kazachstán)
Rz 22 kV, SIEMENS NX Air M SP9 Kladno
Rz 35 kV, SIEMENS NX Plus SP Ústí nad Labem – Předlice
Rz 22 kV, SIEMENS NX Air M SP YMCA Rakovník
Rz 35 kV, SIEMENS NX Plus SP Peguform Liberec
Rz 22 kV, SIEMENS NX Plus C SP Mikulov
Rz 22 kV, SIEMENS NX Plus C SP Hodonice
Rz 22 kV, SIEMENS NX Air M SP Kralupy nad Vltavou
Rz 22 kV, SIEMENS NX Plus C SP Přeštice
Rz 22 kV, SIEMENS NX Plus C SP Čáslav
Rz 22 kV, SIEMENS NX Air M SP Parkáň Beroun
Rz 6 kV, SIEMENS NX Air R 9.1, Sokolovská uhelná a.s.
Rz 22 kV, SIEMENS NX Plus C SP Kutná Hora

ELMONT ES+KA s.r.o. (nástupnická firma) – vybrané technologické celky a montážní akce prováděné od roku 2005.

Elektroinstalace jídelny EUREST Glaverbel Czech a.s., Oloví
Rekonstrukce ČSVV Sokolovská uhelná, p. n., a.s.
Rekonstrukce ovládacích skříní T4/T41, 110/10kV Sokolovská uhelná, p. n., a.s.
Rekonstrukce ovládacích skříní T1/T01, 110/10kV Sokolovská uhelná, p. n., a.s.
Výroba a montáž rozváděče RM 221.31 Rectisol Sokolovská uhelná, p. n., a.s.
Rekonstrukce odvodňovacích vrtů NML Jiří Sokolovská uhelná, p. n., a.s.
Montáž osvětlení trafa T101 a tlumivky TL1 Elektrovod Stav a.s., Bratislava
Dodávka rozvodny 6kV SIEMENS 8DH10, TS8 Letiště Praha Ruzyně
Dodávka rozvodny 22kV, SIEMENS 8DH10 Letov Letňany
Obchodní centrum Travel Free Vejprty Unimex Group a.s. Praha
Dodávka rozvodny 6kV SIEMENS 8DH10, TS10 Letiště Praha Ruzyně
Výměna trafa 10kV, rozváděčů a kabelů, Sanssouci Imperial Karlovy Vary a.s.
Dodávka rozvodny 22kV SIEMENS 8DH10, TS17 Letiště Praha Ruzyně
Rekonstrukce rozvodny 10kV - Briketárna Sokolovská uhelná, p. n., a.s.
Dodávka rozvodny 22kV SIEMENS 8DH10, TS40 Letiště Praha Ruzyně
Rekonstrukce hotelu Švýcarský dvůr, část elektro Imperial Karlovy Vary a.s.
Výroba a montáž rozváděčů 1 a 2ADS pro linku 220kV - 1. a 2. blok PPC Sokolovská uhelná, p.n., a.s.
Dům sportu a volného času - elektroinstalace Obec Vintířov
Rekonstrukce rozvodny 6kV R385.1 - Výměník Sokolovská uhelná, p.n., a.s.
Výroba a montáž rozváděče RM 221.21 N a R - Rectisol Sokolovská uhelná, p.n., a.s.
Novostavba STK pro nákladní vozidla bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Sokolov
Trafostanice a přípojka 22kV - FVE Květná TOSTAV spol. s r.o. Chomutov
Rekonstrukce napájení 6kV Marie I Sokolovská uhelná, p.n., a.s.
Upgrade rozvodu 6kV ČS J1 a ČS J2 Sokolovská uhelná, p.n., a.s.
Rekonstrukce rozvodny 6kV R8.1 - ÚTT Sokolovská uhelná, p.n., a.s.
Dodávka a montáž ovládacích skříní SIEMENS 8DH10 E.ON, Brno Pisárky
Přemístění nakládky uhlí Jiří II - UČS2 Sokolovská uhelná, p.n., a.s.
Výroba a montáž rozváděčů ČEZ, ETI Tisová
Dodávka rozvodny 6kV SIEMENS 8DH10, TS3 Letiště Praha Ruzyně
Přemístění linky D Jiří Sokolovská uhelná, p.n., a.s.
Výroba a montáž rozváděčů RU1, RO221.51 - Rectisol Sokolovská uhelná, p.n., a.s.
Modernizace rozvodny Anežka Sokolovská uhelná, p.n., a.s.
Přeložka inženýrských sítí elektro – V. etapa 2011, 2. a 3. část Sokolovská uhelná, p.n., a.s.
Dodávka a montáž ovládacích skříní SIEMENS 8DJH, TS35 Letiště Václava Havla
Silové zajištění předního pasu velkostrojů typu KU 300 Sokolovská uhelná, p.n., a.s.
Kabelová přípojka VN HBR Kovovýroba Vojkovice